ទិដ្ឋភាពទូទៅ

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃផលិតផល SOAR

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃក្រុមហ៊ុន SOAR ។

ការបង្ហាញផលិតផល

SOAR972 កាមេរ៉ា 4G PTZ ដាក់ពង្រាយរហ័ស

SOAR977 Gyro Stabilization Marine PTZ

វីដេអូសាកល្បង

SOAR977 Marine PTZ Gyroscope ការធ្វើតេស្តស្ថេរភាព