ព័ត៌មានផលិតផល

  • ម៉ូឌុលកាមេរ៉ាពង្រីក

    ម៉ូឌុលកាមេរ៉ាពង្រីក

    ក្រុមហ៊ុនរបស់យើង Hangzhou Soar Security ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2005 ហើយបានក្លាយជាក្រុមហ៊ុនដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្នុងឆ្នាំ 2016។ យើងមានឯកទេសក្នុងការរចនា និងផលិតកាមេរ៉ា PTZ អស់រយៈពេល 16 ឆ្នាំ ដោយបានបំពាក់យ៉ាងពេញលេញជាមួយនឹងក្រុម R&D ដែលមានគុណភាពដែលគ្របដណ្តប់លើការស្រាវជ្រាវលើផ្នែករឹង (ការរចនាសៀគ្វី m...
    អាន​បន្ថែម